V pisarni odvetnice Maje Pihlar vam nudimo brezplačno pravno pomoč, v kolikor izpolnjujete pogoje v skladu z Zakonom o brezplačni pravni pomoči (ZBBP).

 

Kaj je Brezplačna pravna pomoč?

Brezplačna pravna pomoč predstavlja uresničevanje pravice do sodnega varstva, upoštevajoč socialni položaj osebe. Do brezplačne pravne pomoči je torej upravičena oseba, ki si glede na svoj finančni položaj in glede na finančni položaj svoje družine, brez škode za svoje socialno stanje in socialno stanje svoje družine, ne bi zmogla zagotoviti pravne pomoči.

Pri ugotavljanju upravičenosti za brezplačno pravno pomoč, se upoštevajo dohodki in prejemki prosilca in dohodki ter prejemki njegove družine. Upošteva se tudi premoženje, ki ga ima prosilec in njegova družina. V primeru da je prosilec prejemnik denarne socialne pomoči, se dohodki, prejemki in premoženje njega in družine ne upoštevajo.

V primeru, da je prosilec v času vložitve prošnje za brezplačno pravno pomoč, prejemnik denarne socialne pomoči, mu rubrik s podatki o premoženjskem in dohodkovnem stanju ni potrebno izpolniti.

pojasnila_bpp1_jul2014

 

Več o brezplačni pravni pomoči lahko preberete tudi na naslednji spletni povezavi:

http://www.sodisce.si/sodni_postopki/brezplacna_pravna_pomoc/