Ljudje se vedno pogosteje znajdemo v situaciji, v katerih potrebujemo oz. bi potrebovali pomoč pravnega strokovnjaka – odvetnika, ampak se iz takšnih in drugačnih razlogov ne odločimo za obisk ali pa se odločimo mogoče prepozno. Včasih že sam razgovor z odvetnikom lahko pripelje do želenih odgovorov, napotkov in s tem reši marsikatero zagato. Še posebej v času, ko živimo  hitro, kjer so spremembe stalnica in ko so vrednote človeka vedno bolj potisnjene v kot, prihaja do dilem in situacij, ki so lahko zelo stresne in boleče in jih lahko že samo pogovor in prava usmeritev strokovnjaka bistveno olajša. Odvetnik namreč pozna pravne postopke, zastaralne roke, možnosti ugovorov in seveda v danih situacijah tudi najbolje ve, kako ubraniti vaše pravne interese ob tem, da ohrani visoko stopnjo zaupnosti in profesionalnosti.

Iz izkušenj in prakse pa vem, da je razlogov zakaj se ne odločimo poiskati pravne pomoči več. Prav gotovo ključen izhaja iz vprašanja, kolikšna bo cena storitev in ali lahko odvetniku zaupam, ima odvetnik dovolj izkušenj in znanja za moj primer.

Te dileme so odveč. Predvsem iz zornega kota moje odvetniške pisarne s sedežem v Ljutomeru želim poudariti, da se bomo ob našem prvem srečanju zaupno pogovorili o vašem primeru ter predvidenem obsegu odvetniških storitev. Storitve sicer  zaračunavamo  po predpisani Odvetniški tarifi, v odvisnosti, od dogovora s stranko, ob tem, da prvega posvetovalnega razgovora ne zaračunamo, v kolikor se dogovorimo za nadaljnje sodelovanje.

Dober in zaupanja vreden odvetnik mora brezpogojno spoštovati Zakon o odvetništvu, ki vsebuje kar nekaj določb, ki se posredno ali neposredno nanašajo na moralni (etični) standard zaupanja. Tako mora biti odvetnik pri svojem delu samostojen in neodvisen, v določenih primerih mora odkloniti zastopanje, dolžan je varovati tajnost, kar mu je zaupala stranka, pri zastopanju mora ravnati vestno, pošteno, skrbno in po načelih odvetniške poklicne etike, ne sme opravljati nekaterih drugih dejavnosti, nezdružljivih z odvetniškim poklicem, ki ga mora opravljati dejansko in stalno.

Osebno pa stavim na zaupanje, ki ga poleg zakona, dober odvetnik pridobi in vzpostavi v odnosu do svojih strank, do sodišč, do ostalih kolegov odvetnikov in nasploh do okolja v katerem živi, deluje, s svojim vzorom, odnosom in načinom življenja. Živeti po načelu » ne stori drugemu, kar ne želiš, da bi drugi storili tebi«, je tisto kar me prepriča in vodi skozi moj vsakdan.

Maja Pihlar